Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DQTV VỮNG MẠNH - TOÀN DIỆN
Ngày cập nhật 17/04/2019

   Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới là chủ trương của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, thông qua đó nhằm không ngừng tăng cường khả năng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường.

    Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Bình Hoàng Thuận cho biết những năm qua nhờ tập trung xây dựng lực lượng DQTV từng bước vững mạnh, toàn diện, hoàn thiện theo chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên nên công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương luôn được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Để có được những thành quả đó, trong quá trình thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, địa phương luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, trong đó có việc tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ theo Đề án 1602 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án  của UBND tỉnh về xây dựng lực lượng vũ trang xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác quân sự - quốc phòng.

Huấn luyện tư thế nằm ném lựu đan

     Trên cơ sở nội dung Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự phường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức mở hội nghị tập huấn, triển khai Luật Dân quân tự vệ cho các cấp, ngành trong hệ thống chính trị, đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân nắm bắt, quán triệt để cùng thực hiện. Mặt khác, Đảng ủy, UBND phường có kế hoạch và nghị quyết xây dựng Ban Chỉ huy quân sự vững mạnh toàn diện  cũng như tổ chức cho 100% quân số trong lực lượng quán triệt nhiệm vụ này. Nhờ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và chính quyền, sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể nên công tác xây dựng lực lượng DQTV địa phương vững mạnh toàn diện ở Phú Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

      Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy và UBND phường đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự tập trung xây dựng lực lượng vũ trang luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có phẩm chất, đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Song song đó, phường cũng thường xuyên coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ quân sự, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Tính đến nay đội ngũ Ban Chỉ huy quân sự phường được biên chế đủ theo quy định, 100% cán bộ trong Ban Chỉ huy quân sự đều là đảng viên, trong đó chỉ huy trưởng và phó đều qua lớp đào tạo cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp quân sự. Lực lượng DQTV thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an phường nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời tham mưu cho địa phương chỉ đạo, tham gia xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo giữ vững sự an toàn trên địa bàn.

Và lắp ráp vũ khí 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 12