Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tin tức - Sự kiện
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ BÌNH Số: 83/UBND-TH Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ BÌNH Số: 31/TB-UBND   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    ...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 35 Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (17h00 ngày 29/3/2020)   Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông cáo báo chí số 35...
     Ngày 23/3/2020 Hội LHPN P. Phú Bình đến thăm và tặng quà HGĐ Anh Nguyễn Quang Thịnh, người cách ly do có tiếp xúc với ngưòi nhiễm Covid_19 thuộc diện khó khăn. (Trong khó khăn hoạn nạn, chúng...
Chiều ngày 20/3/2020, UBND phường - BCĐ phòng chống dịch Covid 19 đã tiến hành trao giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly y tế cho các công dân cách ly tại phường Phú Bình 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 8