Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ HĐND PHƯỜNG, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày cập nhật 11/06/2021

Ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường UBND phường Phú Bình tiến hành Tổng kết công tác Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Bà Nguyễn Thị Túy Phượng- CT.HĐND phường- Chủ tịch Hội đồng bầu cử

Ông Trần Lộc - BT. Đảng ủy- CT.UBND phường

Khen thưởng các Tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Bầu cử

theo nguồn Văn phòng HĐND-UBND phường Phú Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4