Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
CÔNG BỐ SÁP NHẬP TỔ DÂN PHỐ
Ngày cập nhật 25/10/2019

     Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh TT.Huế và công văn số 6416/UBND-NV ngày 05 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh TT. Huế về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

   UBND phường Phú Bình đã tổ chức công bố sáp nhập tổ dân phố và chỉ định tổ trưởng lâm thời, theo đó:

- Sáp nhập tổ 1 và tổ 2 cũ thành tổ dân phố 1 mới, chỉ định ông Bùi Ngọc Sanh làm tổ trường lâm thời.

- Sáp nhập tổ 3 và tổ 4 cũ thành tổ dân phố 2 mới, chỉ định ông Trương Văn Tâm làm tổ trường lâm thời.

- Sáp nhập tổ 5 và tổ 6 cũ thành tổ dân phố 3 mới, chỉ định ông Nguyễn Ngọc Sang làm tổ trường lâm thời.

- Sáp nhập tổ 7 và tổ 8 cũ thành tổ dân phố 4 mới, chỉ định ông Nguyễn Tứ làm tổ trường lâm thời.

- Sáp nhập tổ 9 và tổ 10 cũ thành tổ dân phố 5 mới, chỉ định ông Trần Đại Ngọc làm tổ trường lâm thời.

Bản đồ địa giới hành chính mới

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 15