Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/09/2018
 • Thực hiện theo Thông báo số 234/TB-UBND ngày 31/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Kể từ ngày 05/9/2018, quy định thời giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), kể từ ngày 05/9/2018, cụ thể:

  - Buổi sáng:  Bắt đầu làm việc từ 07h30  đến 11h30.

  - Buổi chiều: Bắt đầu làm việc từ 13h00   đến 17h00.

  * Đối với cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì thời giờ làm việc cũng bắt đầu làm việc: Từ 07h30  đến 11h30.

  * Quy định thời giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục gồm các trường: Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; các cơ sở khám, chữa bệnh công lập của địa phương không thay đổi.

  * Thời giờ làm việc của các cơ quan trung ương, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế do các cơ quan qui định.

  - Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có văn bản thông báo thời giờ làm việc của đơn vị về UBND tỉnh, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện để đảm bảo thống nhất trong công tác điều hành giao thông và quản lý trên địa bàn.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử TT. Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5